Böcek İlaçlama

Böcek İlaçlama (7)

Hastaneler sağlık alanında insanlara hizmet veren kurumlardır. Hastane atığı olan tıbbi atıklarla temasa geçebilen haşere  ve kemirgenler normalden daha da büyük bir tehlike saçabilirler.

Adana Böcek İlaçlama olarak Ziraat Mühendisleri tarafından hazırlanan Bakanlık onaylı ilaçları kullanarak sizi bu problemlerden sağlıklı ve etkili bir biçimde kurtarıyoruz.

İş hanları çoğunlukla çok farklı meslek guplarının bir arada çalıştıkları yerlerdir. Bu yerlerde iş yoğunluklarındam dolayı haşere ve kemirgen mücadelesi gözden kaçabilmektedir.

Site ve apartmanların çatı, boşluk, depo  vb. alanlarında haşere ve kemirgenleri  görebiliyoruz. Haşere ve kemirgenler istesek de istemesek de yaşadıkları çatı, boşluk, depo gibi alanlardan yaşadığımız alanlara girebilirler.

Evimizde zaman zaman böcek ve haşeleri görmemiz mümkündür.Bizim bir tane gördüğümüz haşerenin arkasında yani göremediğimiz alanlarda da yüzlercesi mevcuttur.