HAŞERE KONTROL METOTLARIMIZ

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

BAİT ENJEKSİYON YÖNTEMİ
Bu yöntemle hydramethylnon, fipronil, abamectin gibi aktif maddeleri içeren preperatlar, haşerelerin gizlendikleri yerlere enjekte edilir.
BAİT BOX YÖNTEMİ
Haşereleri cezp edici yemler tuzakların olduğu kutuların uygun olduğu yerlere yerleştirilmesi ile yapılan mücadele şeklidir.
PULVARİZE İNSEKTİT YÖNTEMİ
K.Othrine SC 50 ve Icon, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında ruhsatlandırılmış çeşitli ilaçların en uygun konsantrasyonlarının kullanıldığı yöntemdir.
ULV YÖNTEMİ
İlaçların elektrikli cihazlarla (ULV Cihazı) 20-30 Mikron çapında partiküller oluşturarak püskürtülen yöntemdir.
RODENT (KEMİRGEN) MÜCADELESİ
İç alanlarda pelet formunda ilaçlar, dış alanlarda suya dayanıklı mum formunda ilaçlar en gelişmiş ve uygun yerleştirme yapılmış istasyonlarda kullanılarak kemirgenlere karşı mücadele yapılır. Kemirgen mücadelesi çok iyi sonuçları vermektedir. Firmamız genel problem olan Hamamböceği (Blatella Germanica, Periblana Americana, Blatta Orientalis) ile fare ve sıçanları ana hedef kabul etmekle beraber diğer haşaratları da (Pire, Bit, Arı, Tahtakurusu, Akrep, Yılan gibi) problem olarak çıktıklarında aynı şekilde mücadelesini yapmaktadır. Firmamız dünyada 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlamış olan insan ve çevre sağlığı yönünden tamamen zararsız, WHO-FDA ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve yalnızca böceklerin yiyebileceği şekilde hazırlanmış %0,05 fipronil ve %2,04 hydrametylnon etken maddeli ve Bitre böceklerden başka canlılar için yutmayı zorlaştıran ve yemlere katılması mecburi olan yardımcı katkı maddesi içerikli ve mikroenjeksiyon şeklinde (3 mg) ve böceklerden başka hiçbir şeyin ulaşamayacağı yerlere uygulanan LD 50 değeri memeliler için 97 mg/kg olup mevcut insektisitler ve böcek yemleri içerisindeki en masum ilaçtır. Firma olarak her türlü sorumluluğun bilinciyle saygılar sunarız.